Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu naszych specjalistów, spółka oferuje szeroką gamę usług wspierających rozwój i realizację projektów podejmowanych przez firmy z branży Oil&Gas, w szczególności:

  • Nadzór inwestora zastępczego podczas realizowania prac poszukiwawczych (sejsmika/wiercenia), również w krajach podwyższonego ryzyka.
  • Przygotowanie Master Development Plan i FEED w celu maksymalizacji i optymalizacji produkcji w oparciu o symulacje możliwych scenariuszy eksploatacji złoża;
  • Analiza i optymalizacja systemów sieci gazowych;
  • Analiza możliwości zwiększenia wydobycia z długo eksploatowanych złóż
  • Audyty złóż i analiza możliwości zwiększenia produkcji;
  • Ocena możliwości przekształcenia złoża w podziemny magazyn gazu;
  • Przygotowanie stadium wykonalności podziemnych magazynów gazu.