Geological and Seismic Services Kraków sp. z o.o. stanowi nową jakość na rynku usług geologicznych i geofizycznych. Bazując na unikalnej wiedzy z zakresu geofizyki i geologii oraz wieloletnim doświadczeniu grona specjalistów, oferujemy szeroki zakres usług na potrzeby projektów związanych z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż węglowodorów i innych kopalin. Wykonujemy prace przy zastosowaniu sprawdzonych metod oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Sukces naszych Klientów jest naszym nadrzędnym celem. Wierzymy zatem, że podstawą sukcesu jest ścisła współpraca ze zleceniodawcą na każdym etapie projektu oraz implementacja kompleksowych rozwiązań w celu spełnienia indywidualnych wymagań projektu i wyeliminowania potencjalnych problemów.

Główne obszary działalności Geological and Seismic Services Kraków sp z o.o. obejmują przetwarzanie oraz interpretację danych sejsmicznych i otworowych oraz doradztwo w zakresie inżynierii złożowej.

Oferujemy również szeroką gamę usług wspierających projekty w branży Oil&Gas w tym m.in. projektowanie i nadzór nad sejsmicznymi pracami polowymi oraz wierceniami otworów.